บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด / Cheeking Fixture Engineer

Cheeking Fixture Engineer

เว็บไซต์ : https://www.supavut.com

ชลบุรี

เงินเดือน : ตามตกลง

รายละเอียดงาน

1. ศึกษาและทบทวน Drawing เพื่อกำหนดเครื่องมือในการตรวจสอบ
2. เข้าร่วมศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ใหม่
3. ออกแบบเครื่องมือในการตรวจสอบ CF ร่วมกับลูกค้าและ Supplier เพื่อเสนอให้ลูกค้าอนุมัติ Coneept
4. จำแนกแผนจัดทำ Checking Fixtureร่วมกับ Supplier โดยอ้างอิงแผนของลูกค้าเป็นหลัก
5. ติดตามการจัดทำ CF กับ Supplier ทำการตรวจสอบ CF กับ Supplier รวมถึงการ Buy off
6. จัดทำขั้นตอนการวัด ( WI ) โดยใช้กับ CF
7. จัดอบรมพนักงานตรวจสอบคุณภาพเกี่ยวกับการใช้ CF ในกระบวนการ Process Release
8. กำหนดแผนการสอบเทียบ CF
9. ประเมินผลการสอบเทียบ CF
10. ประเมินผลการสอบเทียบ CF
11. จัดทำการวิเคราะห์ระบบการวัด ( MSA )
12. ให้บริการด้านการวัด ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
13. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
14. สรุปผลการดำเนินงานเป็นรายสัปดาห์ และรายเดือน เสนอให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
15. สามารถใช้เครื่องมือวัดได้เป็นอย่างดี เช่น Venier , CMM , Micrometer และเครื่องมือวัดอื่น
16. สามารถเขียนโปรแกรม CMM Table ได้เป็นอย่างดี

ทักษะและความต้องการ

ทักษะ :

1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22 ปีขึ้น (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
3. มีประการณ์ 2 ปี เป็นอย่างน้อย
4. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5. สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
6. มีความอดทน ซื่อสัตย์/สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
7. มีทัศนคติที่ดีในด้านความปลอดภัยในการทำงาน
8. สามารถขับรถได้ และมีใบขับขี่
9. ชอบในการติดต่อประสานงาน งานด้านเอกสารเป็นอย่างดี
10. สามารถใช้เทคโนโลยีนำมาประยุคต์ได้กับภายได้ดี

สวัสดิการ :

-

ข้อมูลเพิ่มเติม

Loadding...