บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด / ช่างเทคนิค (งานเชื่อม)

ช่างเทคนิค (งานเชื่อม)

เว็บไซต์ : https://www.supavut.com

ชลบุรี

เงินเดือน : ตามตกลง

รายละเอียดงาน

1. ซ่อมบำรุงครื่องจักรในโรงพ่นสี
2. ตรวจเช็คเครื่องมือในการทำงานว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่
3. ทำการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น โต๊ะ,เก้าอี้ เป็นต้น
4. ทำงานสร้างทุกชนิดที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
5. ควบคุม Brake Down ให้บรรลุเป้าหมายตามดัชนีชี้วัด (OKR.)
6. ตรวจสอบความเรียบร้อยในที่ทำงานก่อนและหลังเลิกงาน
7. ดูแลในเรื่องซ่อมสร้างทั้งหมดของโรงพ่นสี
8. รายงานปัญหาในการทำงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกวัน

ทักษะและความต้องการ

ทักษะ :

1. อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างเชื่อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านงานชื่อม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถทำงานเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
5. สามารถเดินทางมาทำงานได้สะดวก
6. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์
7. มีความขยัน อดทน มีทักษะทางด้านการสื่อสาร รักงานบริการ

สวัสดิการ :

-

ข้อมูลเพิ่มเติม

Loadding...