บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด / ช่าง EDM

ช่าง EDM

เว็บไซต์ : https://www.supavut.com

ชลบุรี

เงินเดือน : ตามตกลง

รายละเอียดงาน

1. สามารถเลือกใช้ Cutting Tool ได้อย่างถูกต้องตาม Data Sheet
2. ข้าใจในคำสั่งการทำงานของเครื่องจักร และปฎิบัติงานได้อย่าง ถูกวิธี
3. อ่านDrawing และเข้าใจอย่างถูกต้อง
4. หาจุดของ Reference ของชิ้นงานตาม Drawing ได้
5. สามารถ Generate Tool Parth เพื่อใช้ในการ Wire Cut ได้
6. ตรวจเช็ค ขนาดของชิ้นงานเบื้องต้น ก่อนนำออกจากเครื่องจักร

ทักษะและความต้องการ

ทักษะ :

1. เพศชาย อายุ 21-30 ปี
2. จบม.6 ปวช. ปวส.สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งานด้านการใช้เครื่องEDM การอย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถอ่านDrawing และเข้าใจอย่างถูกต้อง

สวัสดิการ :

-

ข้อมูลเพิ่มเติม

Loadding...