บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด / ช่าง Fitting

ช่าง Fitting

เว็บไซต์ : https://www.supavut.com

ชลบุรี

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน

ทำหน้าที่ fitting ประกอบแม่พิมพ์ ในส่วน New Mold หรือ Repair Mold

ทักษะและความต้องการ

ทักษะ :

1. เพศ หญิง-ชาย อายุ 21-35 ปี
2. มีประสบการณ์ในด้านการ Fitting อย่างน้อย 1-2 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
4. มีความกระตือรือร้นต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
5. มีความรู้ ความชำนาญ ด้านงานแม่พิมพ์ หรืองานสายช่าง
6. เป็นคนตรงต่อเวลา
สามารถทำงานเข้ากะได้

สวัสดิการ :

-

ข้อมูลเพิ่มเติม

Loadding...