บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด / Presale IT

Presale IT

เว็บไซต์ : https://www.pointit.co.th

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : ตามตกลง

รายละเอียดงาน

* IT consult and preparing presentation รับผิดชอบการสนับสนุนงานก่อนขาย เช่น การออกแบบระบบ การจัดทำเอกสารนำเสนอ
การเขียนความต้องการทางด้านเทคนิค การทำ Comply Spec หรือ TOR และอื่นๆ เพื่อสนับสนุนงานขาย
* Solution design ให้คำปรึกษาและนำเสนอสินค้า IT หรือ IT Solution ให้ลูกค้า พร้อมออกแบบระบบและอุปกรณ์ที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า
นำเสนอและตอบคำถามข้อมูลทางด้านเทคนิคให้กับลูกค้า
* Selling support and preparing budget with sales representatives สนับสนุนทีมขายในการนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทฯ
* Flexible to visit customers in upcountry พบลูกค้าในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและโอกาสในการร่วมงานกับลูกค้าในอนาคต

ทักษะและความต้องการ

ทักษะ :

1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
3. มีประสบการณ์ด้านระบบ IT หรือ Presales 0 - 3 ปี
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office
5. มีความรู้ด้าน IT เช่น Network / Security / Firewall และ Big Data จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถเจรจาต่อรองและวางแผน คิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) และทักษะการนำเสนอ (Presentation Skill)
7. อดทนต่อสภาวะกดดันได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย

สวัสดิการ :

-

ข้อมูลเพิ่มเติม

Loadding...