บริษัท คิมแพ็ค จำกัด / ช่างพิมพ์

ช่างพิมพ์

เว็บไซต์ : https://www.kimpailamitube.co.th

ฉะเชิงเทรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน

1. ดูแลการผลิตสินค้าประเภทต่างๆตามเป้าหมาย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและควบคุมการสูญเสียให้น้อยที่สุด
2. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องและแม่พิมพ์ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่หยุดหรือติดขัด
3. ร่วมกับหัวหน้ากะ หรือหัวหน้าแผนก ซ่อมและแก้ไขเครื่อง กรณีที่เกิดการขัดข้อง
4. ทำรายงานยอดผลิต ของเสีย และปัญหา- อุปสรรค ที่เกิดขึ้นกับเครื่องที่ปฏิบัติงานทุกครั้งก่อนส่งกะ

ทักษะและความต้องการ

ทักษะ :

1. เพศชาย / หญิง
2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
3. จบปวส หรือปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์, เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง
4. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 1-3 ปี ขึ้นไป
5. มีความรู้เกี่ยวกับระบบการพิมพ์ Flexo, Offset และระบบการพิมพ์อื่นๆ
6. มีความสามารถในการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
7. มีความสามารถในการประสานงานได้เป็นอย่างดี
8. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
อีเมล : [email protected] (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)

สวัสดิการ :

-

ข้อมูลเพิ่มเติม

Loadding...