บริษัท คิมแพ็ค จำกัด / เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตงานพิมพ์

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตงานพิมพ์

เว็บไซต์ : https://www.kimpailamitube.co.th

ฉะเชิงเทรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท

รายละเอียดงาน

1. รับแผนเรียกสินค้าของลูกค้า จากพนักงานวางแผนการผลิต เพื่อทำแผนการจัดส่งประจำวัน
2. เช็คสินค้ากับคลังสินค้าสำเร็จรูป เปรียบเทียบกับแผนส่งมอบสินค้าว่ามีพร้อมส่งหรือไม่
3. จัดทำรายการสินค้าที่จัดส่งประจำวันแต่ละบริษัท ส่งให้แผนกที่เกี่ยวข้อง
- คลังสินค้าสำเร็จรูป
- แผนกจัดส่ง
- แผนกตรวจสอบคุณภาพ
4. ในแต่ละวันถ้าสินค้ามีไม่เพียงพอในการจัดส่ง ต้องแจ้งให้พนักงานวางแผนการผลิต (เรียกสินค้าเข้า) เพื่อทำการปรับแผนการส่งมอบสินค้า และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
5. ก่อนถึงวันส่งมอบสินค้าต้องเช็คดูว่ารถส่งของมีเพียงพอกับจำนวนสินค้าที่จะส่งหรือไม่ โดยประสานงานกับทางแผนกจัดส่ง เพื่อปรับเปลี่ยนแผนให้สอดคล้องกับจำนวนรถที่มีและไม่กระทบกับแผนเรียกสินค้า
6. เก็บข้อมูลในการส่งมอบสินค้าเต็มจำนวนและตรงเวลาในแต่ละวันเพื่อทำ KPI
7. สรุปข้อมูลการส่งมอบสินค้าประจำเดือนทำกราฟแท่ง KPI และร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อหาสาเหตุป้องกัน และแก้ไขปัญหา KPI
8. ติดต่อ - ประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ
9. อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

อีเมล : [email protected] (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)

ทักษะและความต้องการ

ทักษะ :

1. เพศชาย / หญิง
2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
3. จบปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ทางด้านงานวางแผนการผลิตทั้งระบบอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป
5. สื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
7. มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
8. มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ :

-

ข้อมูลเพิ่มเติม

Loadding...