บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด / เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

เว็บไซต์ : https://www.pointit.co.th

ชลบุรี

เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์

รายละเอียดงาน

• ปฏิบัติงานประจำศูนย์พัทยา
• ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และการใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ
• ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ทักษะและความต้องการ

ทักษะ :

1. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับ IT
2. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
**ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ติดต่อ
คุณจารุนันท์
บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด
โทรศัพท์ : 086-555-4990

สวัสดิการ :

-

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • นักศึกษาจบใหม่
  • Loadding...