บริษัท จีโอเอฟเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด / UX/UI Designer

UX/UI Designer

เว็บไซต์ : https://www.gofx.com/

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : 20,000 - 30,000

รายละเอียดงาน

**พิจารณาเฉพาะผู้ที่มี Portfolio เท่านั้น**
- ออกแบบ website และ application
- ออกแบบ wireframe , prototype, UI
- ทำงานร่วมกับ Business Analyst ในการออกแบบ UX/UI ของ Web/Mobile Application
- ทดสอบการใช้งาน (Usability Test) ของงานที่ออกแบบร่วมกับทีม Tester
- สื่อสารกับ Developer ในการพัฒนาให้เป็นไปตามที่วางแผนและออกแบบไว้

ทักษะและความต้องการ

ทักษะ :

- สามารถใช้ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD
- เข้าใจหลักการออกแบบ Web/app (Responsive)
- เข้าใจหลักการออกแบบพื้นฐานให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้ (User Experience)
- มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ
- มีความเข้าใจในหลักปฏิบัติของระบบการจัดการ software
- มีความรู้เรื่อง Application (iOS, Android)
- ชอบเรียนรู้และศึกษาวิทยาการด้านออกแบบใหม่ๆ
- มีบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบสูง
- มีความขยัน ตั้งใจ อดทน และมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท
****
- หากสามารถเขียน html/css ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากเคยใช้ Zeplin และ Overflow จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

- ประกันสุขภาพ
- เงินโบนัสตามผลงาน
- ค่ายานพาหนะ
- ทำงานที่บ้าน
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ตามข้อตกลงของบริษัท

สวัสดิการอื่นๆ
- ชุดเครื่องแบบพนักงาน
- ท่องเที่ยวประจำปี และ กิจกรรม CSR
- วันพักร้อนเพิ่มตามอายุงาน
- ของที่ระลึกตามอายุงาน
- การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

Loadding...