บริษัท เซเว่น สเต็ป จำกัด / เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ/ Merchandise (พูดจีนได้)

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ/ Merchandise (พูดจีนได้)

เว็บไซต์ :

ปทุมธานี

เงินเดือน : ตามตกลง

รายละเอียดงาน

1. ติดต่อประสานงานกับบุคคล หน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกองค์กร (ประเทศจีน)
2. หา Suppler ใหม่ๆและติดต่อประสานงานกับโรงงานต่างๆสำหรับผลิตสินค้า วัตถุดิบต่างๆในการผลิต และเปิดใบสั่งซื้อ
3. สรุป order การสั่งซื้อสินค้า ประสานงานด้านการผลิต ตลอดจนส่งสินค้าได้ทันตามกำหนดเวลา
4. รวบรวม บันทึก จัดเก็บ ข้อมูลต่างๆโดยใช้โปรแกรม Word, Excel เพื่อจัดทำเป็นรายงานให้แต่ละฝ่าย
5. จัดเตรียมเอกสาร รวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในการ ติดต่อ ประสานงาน ระหว่างแผนกในบริษัท และต่างประเทศ
6. รับผิดชอบจัดเตรียมเอกสารของฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ(ใช้ภาษาจีน)
7. จัดทำรายงานต่างๆนำเสนอ ผู้บริหาร และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี (ลำลูกกา)

ทักษะและความต้องการ

ทักษะ :

1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ,ภาษาจีน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถฟัง พูด เขียนภาษาจีนได้ดี - ดีมาก
4. มีประสบการณ์ ด้านการประสานงานหรือจัดซื้อต่างประเทศ อย่างน้อย3 ปีขึ้นไป
5. มีประสบการณ์ ด้านการประสานงานหรือจัดซื้อโดยใช้ภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีทักษะ การจัดทำ จัดเตรียมเอกสาร ต่างๆได้ดี มีความกระตือรือร้น ตั้งใจทำงาน และตรงต่อเวลา
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel ในระดับดี และอุปกรณ์สำนักงานได้
9. สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- ตามข้อตกลงของบริษัท

สวัสดิการอื่นๆ
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ(บางตำแหน่ง)
- ค่าเสื่อรถ(บางตำแหน่ง)
- ค่าเดินทาง(บางตำแหน่ง)
- ค่าล่วงเวลา(OT)
- ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานอกสถานที่
- ค่าคอมมิสชั่น(บางตำแหน่ง)
- การฝึกอบรมสัมนา
- โบนัสประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เงินช่วยเหลือพนักงาน(งานแต่ง,งานบวช,คลอดบุตร และอื่นๆ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Loadding...