บริษัท เซเว่น สเต็ป จำกัด / ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า

เว็บไซต์ :

ปทุมธานี

เงินเดือน : 18,000 - 22,000

รายละเอียดงาน

- ช่วยหัวหน้าฝ่ายคลังสินค้าในการวางแผนงานคลังประจำเดือน/ประจำสัปดาห์
- ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆในองค์กร และบริษัทฯในเครือที่เกี่ยวข้องในงานคลังสินค้าทั้งหมด
- ติดต่อองค์กรภายนอกในการจัดการรขนส่ง-รับคืนสินค้า
- ช่วยดูแล ติดตามงานแต่ละส่วนงานในแผนกให้ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
- ช่วยหัวน้าฝ่ายแก้ไขปัญหาเมื่องานในแผนกเกิดปัญหาและหาทางป้องกันแก้ไขร่วมกัน
- ตรวจเชคสต็อกสินค้าในคลังตามแผนการนับสต้อก และดำเนินการหาสาเหตุเมื่อสินค้ามีปัญหาไม่ตรงตามระบบ
- จัดทำรายงาน บันทึกผลการทำงาน อัตรการทำงานของหน่วยงานคลังสินค้าเพื่อส่งหัวหน้างานและผู้บริหาร
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ทักษะและความต้องการ

ทักษะ :

1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 26 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปวส.- ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบคลังสินค้า
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านงานคลังสินค้าและจัดส่งอย่างน้อย 3-5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
5. มีความคล่องแคล่วว่องไวในการทำงาน อดทน ซื่อสัตย์ รักความก้าวหน้า
6. มีความละเอียดรอบคอบ ใจเย็น รับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น
7. ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
8. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
9. มีทัศนคติที่ดีต่องานที่รับผิดชอบ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- ตามข้อตกลงของบริษัท

สวัสดิการอื่นๆ
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ(บางตำแหน่ง)
- ค่าเสื่อรถ(บางตำแหน่ง)
- ค่าเดินทาง(บางตำแหน่ง)
- ค่าล่วงเวลา(OT)
- ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานอกสถานที่
- ค่าคอมมิสชั่น(บางตำแหน่ง)
- การฝึกอบรมสัมนา
- โบนัสประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เงินช่วยเหลือพนักงาน(งานแต่ง,งานบวช,คลอดบุตร และอื่นๆ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Loadding...