บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด / หัวหน้างานคนสวน (โรงงานซีเกท เทพารักษ์)

หัวหน้างานคนสวน (โรงงานซีเกท เทพารักษ์)

เว็บไซต์ : https://www.th.issworld.com

สมุทรปราการ

เงินเดือน : 15,000-18,000

รายละเอียดงาน

- ดูแลรับผิดชอบความสะอาดและความสวยงามของสวน ต้นไม้ต่างๆ ตัดแต่งต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ปลูกต้นไม้/หญ้า บริเวณโดยรอบโรงงาน
- ควบคุม จัดงาน สอนงานให้กับคนสวนหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
- วางแผนและบริหารจัดการกำลังพลที่มีในพื้นที่ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบความเรียบร้อย คุณภาพงาน โดยภาพรวมทั้งหมด
- และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

**รายได้และสวัสดิการ (รายได้เฉลี่ย 22,000-25,000 บาทต่อเดือน)
- เงินเดือน 15,000-18,000
- มีค่าโทรศัพท์
- มีค่าตำแหน่ง
- มีค่าพาหนะ
- มีค่าเบี้ยขยัน

ทักษะและความต้องการ

ทักษะ :

1. เพศชาย อายุ 35-45 ปี จบการศึกษา ปวช.-ป.ตรี มีความรู้ด้านออกแบบทางภูมิทัศน์,จัดสวน
2. มีสัญชาติไทย และเชื้อชาติไทย
3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานหัวหน้างานไม่ต่ำกว่า 1-3 ปี
4. สามารถทำสวนได้ /ตกแต่งต้นไม้ได้ /ปลูกต้นไม้,หญ้าได้
5. มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรร ออกแบบสวนให้สวยงามได้
6. ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน 07.00-17.00 น.

สวัสดิการ :

- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ฝึกอบรม
- วารสารพนักงาน
- สิทธิลาพักร้อนเมื่อทำงานครบ 1 ปี / 6 วัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • มีค่าล่วงเวลา
  • Loadding...