บริษัท โนเบิลเรสเตอท์รองต์ จำกัด / เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย ฝ่ายการเงินและตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย ฝ่ายการเงินและตรวจสอบ

เว็บไซต์ : https://noblerestaurant.co.th/

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : ตามตกลง

รายละเอียดงาน

1.ควบคุมการเบิกจ่ายและบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง 2.ติดต่อธนาคาร ควบคุมเงินทดลองจ่าย 3.จัดทำใบสำคัญจ่าย การทำจ่ายทั้งระบบเช็คและระบบอิเล็คทรอนิกส์ 4.ตรวจสอบการตั้งหนี้ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5.จัดทำสถานะทางการเงินนำเสนอผู้บริหาร 6.กระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดทำรายงานทางการเงินที่จำเป็นต่อการบริหารงาน 7.จัดทำเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 8.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ทักษะและความต้องการ

ทักษะ :

- เพศ : ชาย/หญิง
- อายุ(ปี) : 20 - 35
- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
- ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป
- มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ มีวินัยสูง
- สามารถทำงานภายในแรงกดดันได้ดี
- หากมีประสบการณ์การเงิน บัญชี ที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เครื่องแบบพนักงาน - เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) - เงินรางวัลการขาย (Incentive,service,เงินทิป) - เบี้ยขยัน - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - ปรับฐานเงินเดือนประจำปี - วันหยุดพักผ่อนประจำปี, วันหยุดนักขัตฤกษ์ - เงินช่วยเหลือพิเศษ (แล้วแต่กรณี) - ส่วนลดสำหรับการทานอาหารที่ร้าน - การตรวจร่างกายประจำปี - ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน คนไข้นอก รวมทันตกรรม (เฉพาะ Mgr. , 1st. , 2 nd ) ***สมัครงาน *** โทร.098-9342319 ID : Line (มีแอดข้างหน้า) @668szxxl

ข้อมูลเพิ่มเติม

Loadding...