บริษัท วินน์ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด / Administrator & IT Support

Administrator & IT Support

เว็บไซต์ : https://www.wynnsoft-solution.com/

สระแก้ว

เงินเดือน : 2x,xxx

รายละเอียดงาน

1. ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และให้คำแนะนำในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 2. ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร อาทิ ระบบ LAN อีเมล์ อินเตอร์เน็ต ดูแลระบบสำรองข้อมูลประจำวัน ทดสอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้งาน ช่วยเหลือให้คำปรึกษา User ในการใช้ระบบงานต่างๆขององค์กรได้ งานอิ่นๆที่รับมอบหมาย - ที่พักฟรี - ค่ารถ 1,500 บาท/เดือน

ทักษะและความต้องการ

ทักษะ :

1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ติดตั้ง/ดูแล/แก้ปัญหาระบบ IT ในองค์กร เช่น อุปกรณ์IT,Computer,Printer,Etc
4. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์อวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สื่อสารและโทรศัพท์ รวมถึงระบบเนตเวิด ให้กับพนักงานในบริษัท
5. ให้คำปรึกษาแนะนำในการใช้งาน คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และเน็ตเวิร์ค
6. ดูและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สื่อสารและโทรศัพท์ รวมถึงการป้องกันและความปลอดภัยในการใช้ซอฟท์แวร์ และระบบเนตเวิด
7. สามารถติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ด ระบบแลน ดูแลบำรุงรักษาได้
8. ซ่อมประกอบคอมได้,สั่งซื้ออุปกรณ์ อะไหล่ ประสานงานเครมสินค้า ได้
9. หากมีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไปจะรับพิจารณาพิเศษ
10. รับพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูป
11. สามารถทำงานไซต์งานต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ :

1. หยุดงานสัปดาห์ละ 1 วัน และหยุด เสาร์ อาทิตย์ สุดท้ายของเดือน 2. ชุดยูนิฟอร์ม 3. เงินโบนัสประจำปี 4. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 5. ท่องเที่ยวประจำปี

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  • Loadding...