บริษัท วินน์ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด / โปรแกรมเมอร์ Vending Machine

โปรแกรมเมอร์ Vending Machine

เว็บไซต์ : https://www.wynnsoft-solution.com/

สระแก้ว

เงินเดือน : ตามตกลง

รายละเอียดงาน

พัฒนาโปรแกรมส่วน Back end ภายในตู้ Vending Machine โดยจะเป็นส่วนในการติดต่อสื่อสารกับเซิฟเวอร์, ฐานข้อมูล และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ รวมถึงการประมวลผลเพื่อส่งข้อมูลไปแสดงผลยัง Front end

ทักษะและความต้องการ

ทักษะ :

1. เพศ ชาย-หญิง
2. วุฒิปริญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ด้านพัฒนาโปรแกรมอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
4. พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ VB.net, ASP.net, Java Script, Java ในรูปแบบ Application/Web Application/Resful Webservice เป็นต้น
5. สามารถเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล mysql / oracle และใช้งานพื้นฐานได้อย่างชำนาญ มีพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรม Android / Ios
6. สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อ ฮาร์ดแวร์ของตู้ Vending เพื่อเก็บข้อมูลการขายและดึงข้อมูลมาทำรายงานได้
7. มีความรู้โปรแกรม Arduino จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. มีความรู้เรื่อง Data base, SQL, Oracle
9. เดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

สวัสดิการ :

1. หยุดงานสัปดาห์ละ 1 วัน และหยุด เสาร์ อาทิตย์ สุดท้ายของเดือน 2. ชุดยูนิฟอร์ม 3. เงินโบนัสประจำปี 4. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 5. ท่องเที่ยวประจำปี

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  • มีค่าล่วงเวลา
  • Loadding...