ACTRAN Systems Co., Ltd. / Sales Executive / Marketing (New Graduates are welcome) / พนักงานขาย

Sales Executive / Marketing (New Graduates are welcome) / พนักงานขาย

เว็บไซต์ : www.actran.co.th

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : ตามตกลง

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติ : • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • ประสบการณ์ 0-3 ปี • ทักษะการสื่อสารที่ดีและทักษะด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ • รักงานทางด้านการขาย • มีพื้นฐานทางด้าน IT และการใช้ โปรแกรม MS Office • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบสูงในการจัดการและดำเนินงานให้เสร็จภายในกำหนดเวลา รายละเอียดงาน :- • จัดทำใบเสนอราคาและนำเสนอลูกค้า • สามารถสื่อสารรายละเอียดสินค้าและราคาให้ให้กับลูกค้าได้ • สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าปัจจุบัน

ทักษะและความต้องการ

ทักษะ :

• มีพื้นฐานทางด้าน IT และการใช้ โปรแกรม MS Office

สวัสดิการ :

• ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ ( จันทร์-ศุกร์ ) • ประกันสังคม • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ (ผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก) ค่าทันตกรรม • เงินช่วยเหลือสำหรับการอุปสมบท สมรส คลอดบุตร เสียชีวิต (ลูกจ้าง พ่อ แม่ สามี ภรรยา และบุตร) และเงินพิเศษกรณีภัยธรรมชาติ กระเช้าของขวัญเยี่ยมไข้ • กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ • กิจกรรมนอกสถานที่ประจำปี (Outing) • โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล) • ปรับเงินเดือนตามความสามารถและประสบการณ์ทำงาน • การฝึกอบรมและงานสัมมนา • ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีพักค้างคืนในต่างจังหวัด) • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (กรณีไปทำงานนอกสถานที่) • วันหยุดพักร้อนประจำปี (10-17 วัน) • วันหยุดตามประเพณีปีละไม่น้อยกว่า 13 วัน • วันลากิจ, ลาป่วย,และลาอื่น ๆ ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท • บริษัทมีวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีระบบการสอนงานโดยพี่เลี้ยง

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • นักศึกษาจบใหม่
  • Loadding...