ACTRAN Systems Co., Ltd. / โปรแกรมเมอร์ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

โปรแกรมเมอร์ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

เว็บไซต์ : www.actran.co.th

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : ตามตกลง

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติ • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • ประสบการณ์ 0-3 ปี ในงานพัฒนาโปรแกรมด้วย C#, VB.NET, ASP.NET, Crystal Report, HTML5 • มีความเข้าในระบบฐานข้อมูล SQL (Microsoft SQL Server) • มีความรู้ด้าน HTML, JavaScript, Java, Windows Application (WinAPP), Web Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ ERP Software จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • มีความรับผิดชอบสูงในการจัดการและดำเนินงานให้เสร็จภายในกำหนดเวลา รายละเอียดงาน • พัฒนารายงานและโปรแกรมต่างๆ ให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด • พัฒนาและปรับปรุงระบบต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนดและมีคุณภาพ • ดูแลระบบที่พัฒนาทั้งหมด เพื่อ Support ลุกค้า • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับทีมที่ปรึกษา/ลูกค้าได้ • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทักษะและความต้องการ

ทักษะ :

• โปรแกรมด้วย C#, VB.NET, ASP.NET, Crystal Report, HTML5
• มีความเข้าในระบบฐานข้อมูล SQL (Microsoft SQL Server)
• มีความรู้ด้าน HTML, JavaScript, Java, Windows Application (WinAPP), Web Application

สวัสดิการ :

• ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ ( จันทร์-ศุกร์ ) • ประกันสังคม • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ (ผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก) ค่าทันตกรรม • เงินช่วยเหลือสำหรับการอุปสมบท สมรส คลอดบุตร เสียชีวิต (ลูกจ้าง พ่อ แม่ สามี ภรรยา และบุตร) และเงินพิเศษกรณีภัยธรรมชาติ กระเช้าของขวัญเยี่ยมไข้ • กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ • กิจกรรมนอกสถานที่ประจำปี (Outing) • โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล) • ปรับเงินเดือนตามความสามารถและประสบการณ์ทำงาน • การฝึกอบรมและงานสัมมนา • ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีพักค้างคืนในต่างจังหวัด) • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (กรณีไปทำงานนอกสถานที่) • วันหยุดพักร้อนประจำปี (10-17 วัน) • วันหยุดตามประเพณีปีละไม่น้อยกว่า 13 วัน • วันลากิจ, ลาป่วย,และลาอื่น ๆ ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท • บริษัทมีวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีระบบการสอนงานโดยพี่เลี้ยง

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • นักศึกษาจบใหม่
  • Loadding...