บริษัท คิมแพ็ค จำกัด / ช่างควบคุมเครื่องจักร

ช่างควบคุมเครื่องจักร

เว็บไซต์ : https://www.kimpailamitube.co.th

ฉะเชิงเทรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน

1.ผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ตามเป้าหมายที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้ากะ หรือหัวหน้าแผนก ให้มีประสิทธิภาพและควบคุมปริมาณการสูญเสียให้น้อยที่สุด
2.ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องทุกเครื่องก่อนปฏิบัติงาน และทุกๆ 2 ชั่วโมง ในระหว่างปฏิบัติงาน
3.ควบคุมให้เครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์ ทำการผลิตโดยไม่หยุดหรือติดขัด
4.ช่วยแก้ไขเครื่องกับหัวหน้า กรณีที่มีการซ่อมเครื่องอยู่
5.จัดทำรายงานยอดผลิตของเสียจากการผลิต และปัญหา-อุปสรรค ที่เกิดขึ้นกับเครื่องที่ปฏิบัติงานก่อนส่งกะงานทุกครั้ง

อีเมล : [email protected] (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)

ทักษะและความต้องการ

ทักษะ :

1. เพศชาย
2. อายุ 18 ปีขึ้นไป
3. จบวุฒิ ม.6, ปวช., ปวส.
4. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 1-3 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเสษ
5. มีความสามารถในการประสานงานได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

อีเมล : [email protected] (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)

สวัสดิการ :

-

ข้อมูลเพิ่มเติม

Loadding...