บริษัท คิมแพ็ค จำกัด / พนักงานวิจัยและพัฒนางานพิมพ์

พนักงานวิจัยและพัฒนางานพิมพ์

เว็บไซต์ : https://www.kimpailamitube.co.th

ฉะเชิงเทรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท

รายละเอียดงาน

1. ทดลองลักษณะการพิมพ์สำหรับผลิตภัณฑ์ด้วยรูปแบบของวัตถุดิบ และการออกแบบที่แตกต่างกันไป เพื่อให้งานพิมพ์มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ
2. ทำการทดลองผลิตงานพิมพ์ตัวอย่าง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ
3. ทำการทดสอบคุณภาพการพิมพ์ ตามวิธีการทดสอบที่ตกลงร่วมกันกับลูกค้า
4. ประสานงานร่วมกับแผนก สิ่งพิมพ์ QA และวิศวกรการผลิต เพื่อค้นหาวิธีการในการพิมพ์ให้งานตัวอย่างออกมามีคุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
5. ประสานงานกับ Graphic Designer เพื่อให้มั่นใจว่า A/W ที่รับมาจากลูกค้ามีความเหมาะสมกับเครื่องพิมพ์ และวิธีการพิมพ์ที่บริษัทมีอยู่
6. ทำการ Validation คุณภาพงานพิมพ์ตาม Test Protocol พร้อมจัดทำรายงานนำเสนอผู้บังคับบัญชา
7. ร่วมประชุมกับลูกค้าฝ่ายขาย และQA ในขั้นตอนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์
8. ร่วมกับลูกค้าฝ่ายขาย และ QA ในการทำ Printing Proof
9. อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

อีเมล : [email protected] (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)

ทักษะและความต้องการ

ทักษะ :

1. เพศชาย / หญิง
2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. จบปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. หากผ่านงานด้านงานพิมพ์ ระบบ Flexographic Printing , Surface ,Gravure มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
7. สื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่อง
8. มีความคล่องแคล่ว มนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ

อีเมล : [email protected] (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)

สวัสดิการ :

-

ข้อมูลเพิ่มเติม

Loadding...