บริษัท คิมแพ็ค จำกัด

บริษัท คิมแพ็ค จำกัด

เว็บไซต์ https://www.kimpailamitube.co.th

Pursat

รายละเอียดบริษัท

ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามาเป็นลำดับ มีการขยายกิจการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์ชนิดหลอดลามิเนตสำหรับบรรจุยาสีฟันและ พลาสติกแบบมัลติเลเยอร์ สำหรับบรรจุเครื่องสำอาง ก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ปี 2526 จนถึงปัจจุบันภายใต้ปรัชญาที่ว่า "คุณภาพยอดเยี่ยม เต็มเปี่ยมบริการ สร้างงานดีมีประสิทธิภาพ ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก และสอดคล้องตามมาตรฐานที่ลูกค้ายอมรับ"

สวัสดิการ

- ค่าข้าว - ค่ากะ - เบี้ยขยันรายเดือน (แบบขั้นบันได) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย - เครื่องแบบพนักงาน - รถรับ - ส่ง (เส้นทาง บางนา กม.1-เวลโกรว์,นิคมฯลาดกระบัง-เวลโกรว์,เฉลิมไทย-เวลโกรว์ ,บางน้ำเปี้ยว-เวลโกรว์) -ประกันสุขภาพกลุ่ม -ประกันอุบัติเหตุ - เงินช่วยเหลืองานศพ - ตรวจสุขภาพประจำปี - โบนัสประจำปี - ปรับค่าจ้างประจำปี - คูปองยอดผลิต (สำหรับบางแผนก) - เงินค่าเสี่ยงภัย (สำหรับบางแผนก) - เงินค่าตำแหน่ง (สำหรับบางแผนก) - ค่าสึกหรอ (สำหรับตำแหน่ง Sale) - ค่าน้ำมัน (สำหรับตำแหน่ง Sale) - ค่าโทรศัพท์ (สำหรับตำแหน่ง Sale)

0 ตำแหน่ง

Loadding...