บริษัท ทรู ทัช จำกัด

บริษัท ทรู ทัช จำกัด

เว็บไซต์ http://www.truetouch.co.th/

Banteay Meanchey

รายละเอียดบริษัท

บริษัท ทรู ทัช จำกัด ผู้ให้บริการด้าน Outsourcing Contact ประสบความสำเร็จ ผ่านการตรวจรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) มาตรฐานสากล ISO 9001 จาก สถาบันมาตรฐานอังกฤษ BSI Thailand ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการทำงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานนี้ และจะมีการตรวจติดตามเป็นระยะเพื่อให้มาตรฐานการดำเนินงานภายในองค์กรเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยเน้นพิจารณาให้เป็นบริบทองค์กรอีกด้วย

จากความสำเร็จในครั้งนี้ ทรู ทัช มุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการทำงานด้าน Contact Center ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานระดับสากลอย่างต่อเนื่อง และส่งมอบบริการและประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าของเราต่อไป

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ประกันชีวิต
- ประกันสุขภาพ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ตามข้อตกลงของบริษัท
- ค่าตอบแทนพิเศษ

สวัสดิการอื่นๆ
- สวัสดิการเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ เมื่อมาสัมภาษณ์งานที่บริษัท หรือกรณีผ่านการสัมภาษณ์แล้ว

6 ตำแหน่ง

บริษัท ทรู ทัช จำกัด

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ด้านธนาคาร (Call Center) ประจำสำนักงานรัชดาภิเษก

บริษัท ทรู ทัช จำกัด
กรุงเทพมหานคร
12,500
เต็มเวลา
บริษัท ทรู ทัช จำกัด

Information call center ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาครัฐ

บริษัท ทรู ทัช จำกัด
กรุงเทพมหานคร
12,500 - 15,000
เต็มเวลา
บริษัท ทรู ทัช จำกัด

Supervisor-Telesales (ประจำสำนักงานทรูทาวเวอร์2 ถ.พัฒนาการ)

บริษัท ทรู ทัช จำกัด
กรุงเทพมหานคร
25,000 - 30,000
เต็มเวลา
บริษัท ทรู ทัช จำกัด

Call Center รับสายให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ TRUE (ประจำตึกทรู2 พัฒนาการ )

บริษัท ทรู ทัช จำกัด
กรุงเทพมหานคร
15,000
เต็มเวลา
นักศึกษาจบใหม่
บริษัท ทรู ทัช จำกัด

Call Center Outbound แนะนำสินค้าและบริการของทรู (ประจำนักงานทรูทาวเวอร์2 ถ.พัฒนาการ)

บริษัท ทรู ทัช จำกัด
กรุงเทพมหานคร
10,000 - 16,000
เต็มเวลา
บริษัท ทรู ทัช จำกัด

เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลภาษาพม่า (Information Call Center) ประจำสำนักงานพญาไท

บริษัท ทรู ทัช จำกัด
กรุงเทพมหานคร
14,000 - 16,000
เต็มเวลา
Loadding...