ธีภพ กรุ๊ป จำกัด

ธีภพ กรุ๊ป จำกัด

เว็บไซต์ https://teepopp.co.th/

Kampong Chhnang

รายละเอียดบริษัท

บริษัท ธีภพ กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทของคนไทยจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔ บริษัทฯ ดำเนินกิจการให้บริการรับจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายใน ภายนอกอาคาร กำจัดขยะ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สูง รวมทั้งให้บริการวางแผนจัดการระบบ ทำความสะอาดแบบครบวงจร ทั้งภายในและภายนอกอาคารปัจจุบันมีผลงานให้บริการกับทั้งภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ที่มีมาตรฐานสูงหลายราย เช่น การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, บริษัทรถไฟฟ้า รฟท. จำกัด, (AIRPORT RAIL LINK), กรมธนารักษ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, การประปา นครหลวง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, สถานีรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง), การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่ง ประเทศไทย (สายสีม่วง), องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตลาดนัดสวนจตุจักร ฯลฯ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมามีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสูงเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดย ต่อเนื่องและไม่เคยมีปัญหาในการดำเนินงานทั้งในด้านคุณภาพและการให้บริการในด้านต่างๆ แต่อย่างใด

สวัสดิการ

ประกันสังคม เสื้อยูนิฟอร์ม เบื้ยขยัน ค่าเดินทาง เงินเบิกกลางเดือน เป็นต้น

0 ตำแหน่ง

Loadding...