บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด

เว็บไซต์ www.huasengheng.com

Banteay Meanchey

รายละเอียดบริษัท

กลุ่มฮั่วเซ่งเฮง (HUA SENG HENG GROUP) ฮั่วเซ่งเฮง เป็นผู้นำด้านธุรกิจทองคำและการให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับทองคำที่ครบวงจร อันดับหนึ่งของประเทศไทย มีชื่อเสียงด้านคุณภาพและการบริการมากกว่า 70 ปี นำเข้า ส่งออก ทองคำแท่ง LBMA 99.99% ผลิตและจำหน่ายทองคำแท่ง 96.5% ทองคำรูปพรรณ ให้บริการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ Gold Futures และโครงการออมทอง ด้วยระบบการทำงานที่ทันสมัย สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยเน้นการทำงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้ำที่ส่งผลให้ขยายฐานเจริญเติบโต ก้าวหน้า อย่างมั่นคง บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจวบจนวันนี้ต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีความมุ่งมั่น รักความก้าวหน้า มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จก้าวต่อไป

สวัสดิการ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ <br>- กู้ซื้อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย <br>- ประกันอุบัติเหตุ <br>- ประกันสังคม <br>- ประกันชีวิต <br>- ประกันสุขภาพ <br>- ตรวจสุขภาพประจำปี <br>- โบนัสตามผลประกอบการบริษัทฯ <br>- สวัสดิการซื้อผลิตภัณฑ์บริษัทฯ <br>- เงินช่วยเหลือพนักงาน (เงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีการเสียชีวิตของพนักงานและคนในครอบครัว

0 ตำแหน่ง

Loadding...