2022-01-07 13:53:58 Am

10 สาเหตุที่ทำให้พนักงานลาออก

เจ้าของธุรกิจรู้ดีว่าการจัดการทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่าที่คิดมาก เนื่องจากพนักงานแต่ละคนมีบุคลิก เป้าหมาย และความต้องการที่แตกต่างกัน และไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างความสมดุลระหว่างทรัพยากรบุคคลกับการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นจึงมีสาเหตุที่ทำให้พนักงานลาออก โดยสาเหตุหลายประการเกี่ยวข้องโดยตรงกับสภาพแวดล้อมการทำงานและวิธีจัดการทรัพยากรบุคคลในฐานะผู้นำ แม้ว่าเราจะไม่สามารถป้องกันไม่ให้พนักงานดีๆ ลาออกได้ แต่เราสามารถหลีกเลี่ยงหลุมพรางที่จะทำให้พนักงานลาออกได้

 

1. รู้สึกว่าไม่ได้รับความไว้วางใจ

เหตุผลหนึ่งที่ทำให้พนักงานลาออก คือ ความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเคารพหรือไว้วางใจในที่ทำงาน ไม่ว่าความรู้สึกนั้นจะมาจากเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานก็ตาม ความรู้สึกด้านลบเหล่านี้สามารถก่อตัวขึ้นได้ และส่งผลให้พนักงานตัดสินใจลาออกในท้ายที่สุด

 

2. เงินเดือนน้อย

การจ่ายเงินให้พนักงานในอัตราขั้นต่ำตามกฎหมายหรือต่ำกว่าที่พนักงานสามารถได้รับจากบริษัทอื่น ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พนักงานตัดสินใจลาออก และอาจส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนเพิ่มขึ้นในระยะยาว แม้เราจะคิดว่าเงินเดือนของพนักงานนั้นยุติธรรมแล้ว แต่เราก็ต้องไม่ลืมที่จะเทียบเงินเดือนกับมาตรฐานของอุตสาหกรรมด้วย

 

3. วัฒนธรรมองค์กร

หลายคนอาจจะคิดว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นเพียงคำศัพท์ทางธุรกิจเท่านั้น แต่จริงๆ แล้ว วัฒนธรรมองค์กรถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พนักงานรู้สึกกับงานโดยรวม หากพนักงานรู้สึกเชื่อมโยงกับบริษัทและมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานทั้งหมด พนักงานก็มักจะผลิตผลงานออกมาได้ดีที่สุด ในทางกลับกัน วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดีก็เป็นอีกเหตุผลสำคัญที่ทำให้พนักงานลาออก วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดีอาจประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ตั้งแต่ค่านิยมของบริษัทที่ไม่ชัดเจนไปจนถึงการขาดความโปร่งใส ไปจนถึงการไม่ให้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำงานแก่พนักงาน

 

4. งานหนักเกินไป

อีกเหตุผลหนึ่งที่พนักงานลาออก ก็เพราะรู้สึกว่าตัวเองทำงานหนักเกินไป มีความรับผิดชอบมากเกินไป และต้องพยายามอย่างหนักเพื่อทำงานให้สำเร็จลุล่วง แม้ว่าในหลายองค์กร โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก คุณอาจจะต้องขอให้พนักงานสวมหมวกหลายใบ ทำหน้าที่หลายอย่าง แต่คุณก็ควรตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานมีภาระงานอะไรบ้างและจัดการกับภาระงานอย่างไร

 

5. ผู้จัดการ

พนักงานหลายคนตัดสินใจลาออกจากงานเพราะผู้จัดการ ไม่ใช่เพราะตัวงาน เพื่อป้องกันปัญหานี้ การฝึกอบรมผู้จัดการจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น บริษัทต้องแน่ใจว่าผู้จัดการจะมีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำงานและสนับสนุนพนักงาน ที่สำคัญคุณจะต้องแน่ใจว่าเมื่อคุณจ้างผู้จัดการ บุคคลนั้นจะเหมาะสมกับการจัดการและทำงานกับคนอื่นจริงๆ

 

6. ไม่มีโอกาสเติบโต

แม้แต่ในธุรกิจขนาดเล็ก พนักงานก็ต้องการโอกาสในการเติบโต และเป็นเรื่องยากที่ทุกคนจะติดอยู่ที่เดิมเป็นเวลานาน จึงเหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้พนักงานลาออก หากพนักงานทำงานแบบเดียวมาหลายปีโดยที่ไม่มีโอกาสเติบโตและเปลี่ยนแปลง พนักงานก็จะแสวงหาการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงนั้นในองค์กรอื่น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเราจะไม่สามารถเสนอเส้นทางที่ชัดเจนในความก้าวหน้าได้ตลอดเวลา แต่ก็มีวิธีอื่นๆ ที่สามารถส่งเสริมการเติบโตของพนักงานได้ เช่น ค่าเล่าเรียนหรือจัดสัมมนาในสำนักงานเพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ในสาขาวิชาหรือทักษะเฉพาะ

 

7. ค่านิยมองค์กร

หากเรามีธุรกิจ เราก็น่าจะมีวิสัยทัศน์สำหรับธุรกิจนั้น และเหตุผลที่พนักงานลาออกจากงานก็ไม่มีความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร ดังนั้น หากพนักงานรู้สึกว่าถูกตัดขาดจากค่านิยมองค์กร เราก็จำเป็นจะต้องพูดคุยกับพนักงานให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายสูงสุดของธุรกิจ สิ่งที่กำลังทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น อะไรคือคุณค่าที่องค์กรยึดมั่นในแต่ละวัน การปลูกฝังค่านิยมและเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอให้กับพนักงานจะทำให้พนักงานรู้สึกถึงจุดประสงค์ แรงบันดาลใจ และความสนิทสนม ซึ่งทั้งหมดนี้จะสร้างสภาพแวดล้อมและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในเชิงบวก

 

8. ปัญหาภายในทีม

สภาพแวดล้อมการทำงานของทีมมีส่วนสำคัญที่ทำให้พนักงานลาออก โดยทั่วไป พนักงานต้องการทำงานร่วมกับคนที่มีความคิดเห็นเหมือนๆ กัน มีส่วนร่วมกับงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นมืออาชีพ และสื่อสารได้ดี หากพนักงานรู้สึกว่าสมาชิกในทีมไม่ผ่านคุณสมบัติเหล่านี้ พวกเขาก็มักจะมองหาตำแหน่งงานใหม่ที่มีสภาพแวดล้อมของทีมที่ดีขึ้น ในทำนองเดียวกัน หากพนักงานบางคนรู้สึกว่าพวกเขาทำงานหนักขึ้นในขณะที่สมาชิกคนอื่นๆ ละเลย สิ่งนี้ก็สามารถสร้างความไม่พอใจและปัญหาภายในทีมได้เช่นกัน

 

9. ภาวะผู้นำแย่

แม้ว่าพนักงานจะพึงพอใจกับงานในบางแง่มุม แต่ถ้ารู้สึกว่าบริษัทขาดคนที่มีภาวะผู้นำ ก็อาจจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการตัดสินใจลาออก พนักงานต้องการมีศรัทธาในผู้นำของตนและเห็นว่าพวกเขากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อให้บริษัทเติบโตและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

 

10. ขาดความสมดุลในชีวิตการทำงาน

เหตุผลสุดท้ายที่พนักงานลาออกและอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่สำคัญที่สุด นั่นก็คือขาดความสมดุลในชีวิตการทำงาน ท้ายที่สุดแล้ว ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานคือการที่เรายอมรับความจริงที่ว่าพนักงานก็ต้องใช้ชีวิตนอกเวลางาน

 

การทำความเข้าใจสาเหตุที่ทำให้พนักงานลาออก จะช่วยให้เราวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในบริษัทได้ดียิ่งขึ้น หากมีการนำไปปรับใช้ก็อาจจะช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานได้

 

 

 

 

---พิเศษ!!! สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ หรือบริษัทที่มองหาพนักงาน วันนี้ bestjoth.com พร้อมแล้วที่จะช่วยทุกคนตามหาสิ่งที่ใช่ ไม่ว่าจะหางาน สมัครงาน รับสมัครงาน งานในประเทศ งานต่างประเทศ เพียงไปที่เว็บไซต์ของเราและลงทะเบียน!---


อ้างอิง: Why Good Employees Quit: The Top Reasons and How to Prevent Them - NerdWallet