2022-11-16 15:49:25 poom Ldb

งานที่มีคุณค่า

Decent work หรืองานที่มีคุณค่า ต้องเป็นงานที่สามารถตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับชีวิตการทำงานของคนได้ เช่น ในแง่โอกาสงาน, รายได้,  ความมั่นคง-ปลอดภัยของตนและครอบครัว, ได้พัฒนาตนเอง, มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและมีส่วนร่วม, ได้รับการปฎิบัติอย่างเท่าเทียมทางเพศ และการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

 

 

ซึ่งองค์กรระหว่างประเทศ (ILO) ได้อธิบายคำนี้เอาไว้ว่าเป็น "งานที่สามารถตอบสนองความต้องการ (aspirations) เกี่ยวกับชีวิตการทำงานของคนได้" บนหลักการเหล่านี้

 

 

1. เป็นงานที่ช่วยให้พัฒนาตนเอง

 

2. เป็นงานที่ทำให้รู้สึกมั่นคงและปลอดภัยเมื่ออยู่ที่ทำงาน

 

3. เป็นงานที่นำมาซึ่งโอกาสในการทำงานและรายได้ที่เป็นธรรม

 

4. เป็นงานที่สามารถสร้างความมั่นคง-ความคุ้มครองทางสังคมให้กับครอบครัว

 

5. เป็นงานที่สนับสนุนการมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกถึงความห่วงกังวลต่างๆ

 

6. เป็นงานที่ช่วยให้รับการยอมรับจากสังคม หรือเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (social integration)

 

7. เป็นงานที่ช่วยสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องใดๆ ที่อาจกระทบกับชีวิตของผู้ที่ทำงาน

 

8. เป็นงานที่ช่วยให้มีโอกาสและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมสำหรับหญิงและชายทุกคน (ความเท่าเทียมทางเพศ และความเท่าเทียมทางสวัสดิการ)

 

“ไม่ใช่แค่งาน แต่ต้องเป็นงานที่มีคุณค่า”

 

 

อ้างอิง : sdgmove.com

----------------------------------------------------

---พิเศษ!!! สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ หางาน ขอนแก่น และหางานทั่วประเทศ หรือบริษัทที่มองหาพนักงาน วันนี้ bestjoth.com พร้อมแล้วที่จะช่วยทุกคนตามหาสิ่งที่ใช่ ไม่ว่าจะหางาน สมัครงาน รับสมัครงาน เพียงไปที่เว็บไซต์ของเราและลงทะเบียน!---