2023-01-13 14:12:15 poom Ldb

เทคนิคการพัฒนาพนักงานด้วยการสร้างคุณค่าในตนเอง

ไม่ว่าบริษัทของคุณจะเล็กหรือใหญ่ บุคลากรคือส่วนสำคัญที่สุด เมื่อพนักงานรู้สึกว่าตนเองนั้นมีคุณค่า เขาเหล่านั้นจะรักองค์กร ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ และอยากเติบโตไปพร้อมๆ กับองค์กรของคุณ ดังนั้นการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพนักงานเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงออกว่าคุณเห็นคุณค่าของพนักงานนั่นเอง

 

 

1. ฟังความคิดเห็นของพวกเขา : วิธีที่ง่ายที่สุดในการแสดงออกว่าคุณเคารพในความคิดเห็นของพนักงานคือ การฟังข้อเสนอ คำแนะนำ ไอเดียของพวกเขา เนื่องจากพนักงานแต่ละคนล้วนเชี่ยวชาญที่สุดในงานที่พวกเขารับผิดชอบ ฉะนั้นการพูดคุยกับพนักงานจะทำให้คุณได้ข้อมูลการทำงานแต่ละด้านในเชิงลึก เช่น ทราบว่าพนักงานแต่ละคนควรได้รับการพัฒนาไปในทิศทางใด อีกทั้งยังทราบปัญหาและให้พวกเขาเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อนำมาพิจารณาหาวิธีที่เหมาะสมต่อไป

 

 

2. ชื่นชมเมื่อคุณชอบผลงานของเขา : พนักงานทุกคนล้วนแล้วต้องการการยอมรับในงานที่พวกเขาทำ ฉะนั้นการให้รางวัลพนักงาน การกล่าวชื่นชมผลงาน การเป็นกำลังใจให้พวกเขา และการกระทำเล็กๆ น้อยๆ นี้เองที่สื่อถึงความชื่นชมและขอบคุณ ทำให้เขาภูมิใจและปรารถนาที่จะทำผลงานที่ดีต่อไป

 

 

3. เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ : การรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร คุณควรให้เขาได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆ ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ได้รับความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการเพิ่มความรับผิดชอบ และภาวะผู้นำที่มากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณพร้อมที่จะลงทุนเพื่อให้พนักงานของคุณเติบโต และประสบความสำเร็จ

 

 

4. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ : เมื่อมีการประชุมระดมความคิด "ควรฝึกพนักงานทุกคนให้รู้จักแสดงความคิดเห็น" ไม่มีความคิดเห็นใดๆ ผิด แต่การไม่แสดงความคิดเห็นต่างหาก ที่อาจทำให้ย่ำอยู่กับที่ เพื่อให้พนักงานได้เปิดตัวเองสู่ความคิดสร้างสรรค์ เกิดไอเดีย หรือนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความหลากหลายให้กับการทำงาน ทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง เมื่อความคิดเห็นของเขาได้การยอมรับอีกด้วย

 

 

5. ให้โอกาสตัดสินใจ : ส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาการทำงานของพนักงานคือการให้อำนาจกับพวกเขาในการรับบทบาทผู้นำ และมีโอกาสได้เป็นเจ้าของโปรเจกต์ของตนเอง ซึ่งคุณจำเป็นต้องรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขาเสียก่อน เพื่อมอบหมายงาน ที่เหมาะสมกับเขาอย่างไรดี สำหรับงานแรกเขาอาจจะเกิดข้อผิดพลาด แต่เขาจะได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบในงานของตนอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้พวกเขาพัฒนาตนเอง

 

อ้างอิง : th.jobsdb

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---พิเศษ!!! สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ หางาน ขอนแก่น และหางานทั่วประเทศ หรือบริษัทที่มองหาพนักงาน วันนี้ bestjoth.com พร้อมแล้วที่จะช่วยทุกคนตามหาสิ่งที่ใช่ ไม่ว่าจะหางาน สมัครงาน รับสมัครงาน เพียงไปที่เว็บไซต์ของเราและลงทะเบียน!---