2022-04-09 15:24:19 Am

การสื่อสารในที่ทำงาน Soft Skill ที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญ

ธุรกิจที่ยอมให้พนักงานมีส่วนร่วม และมีการสื่อสารที่แข็งแกร่ง มีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ดี และทีมที่มีการสื่อสารที่ดี จะช่วยให้สมาชิกในทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีการสื่อสาร และทุกคนเข้าใจตรงกัน ทุกคนก็จะสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี

 

การสื่อสารในที่ทำงานคืออะไร?

การสื่อสารในที่ทำงาน คือ วิธีการที่พนักงานแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดภายในองค์กร การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และช่วยให้ทุกคนทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้

 

ผลสำรวจของ GMAC Corporate Recruiters Survey ในปี 2017 แสดงให้เห็นว่าองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญกับทักษะการสื่อสารเป็นอันดับแรกๆ ตามด้วยทักษะการทำงานเป็นทีมและทักษะทางเทคนิค จากข้อมูลข้างต้นเราจะเห็นว่าทักษะการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการจ้างพนักงานใหม่ โดยองค์กรต่างๆ พิจารณาว่า ทักษะการสื่อสารมีความสำคัญเป็นสองเท่าของทักษะการบริหารจัดการ

 

ทำไมองค์กรจึงให้ความสำคัญกับ การสื่อสารในที่ทำงาน กว่าเมื่อก่อน?

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่างๆ รวมถึงระบบงานในองค์กรต่างๆ ด้วย องค์กรจำนวนมากมีนโยบายให้พนักงาน work from home หรือทำงานจากที่บ้าน โดยได้กลายเป็น “ความปกติใหม่” ของหลายๆ องค์กรไปแล้ว หลายทีมที่ทำงานจากที่บ้าน จึงจำเป็นต้องจัดการการสื่อสารผ่านการใช้เครื่องมือสื่อสาร ดังนั้น พนักงานทุกระดับจะขาดการสื่อสารไปไม่ได้เลย

 

การสื่อสารที่ดีมีลักษณะอย่างไร?

 • การสื่อสารที่ดี มีเป้าหมายร่วมกัน
 • การสื่อสารที่ดี สามารถป้องกันความเข้าใจผิดและหลีกเลี่ยงความสับสนได้
 • การสื่อสารที่ดี จะช่วยกระตุ้นการสร้างทีมและส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กร
 • การสื่อสารที่ดี จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและปรับปรุงขวัญกำลังใจ
 • การสื่อสารที่ดี มักส่งผลให้มีพนักงานที่มีประสิทธิผลและมีความสามารถมากขึ้น

 

เคล็ดลับในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในที่ทำงาน

 • ผู้นำต้องให้คำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับงาน และระบุผลลัพธ์ที่คาดหวัง
 • ส่งเสริมการสื่อสารอย่างเปิดเผย และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
 • สื่อสารอย่างสม่ำเสมอและโปร่งใส
 • ให้คำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์และเฉพาะเจาะจง
 • จัดกิจกรรมสร้างทีม
 • ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง

 

การสื่อสารที่ดีมีบทบาทสำคัญในการทำงาน การระบาดใหญ่ได้เปลี่ยนวิธีการสื่อสารของเราไปแล้ว ใครจะคิดว่าโลกทั้งใบจะเริ่มใช้ชีวิตเสมือนจริง โดยการทำงานจากที่บ้านและเรียนออนไลน์ ซึ่งได้จะกลายเป็น "ความปกติใหม่" ไปแล้ว การมีทักษะการสื่อสารที่ดี จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

 

 

 

 

อ้างอิง: zenkit.com

 


---พิเศษ!!! สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ หางาน ขอนแก่น และหางานทั่วประเทศ หรือบริษัทที่มองหาพนักงาน วันนี้ bestjoth.com พร้อมแล้วที่จะช่วยทุกคนตามหาสิ่งที่ใช่ ไม่ว่าจะหางาน สมัครงาน รับสมัครงาน เพียงไปที่เว็บไซต์ของเราและลงทะเบียน!---