2022-07-09 14:06:10 Am

เพื่อนร่วมงานซึมเศร้าจริงๆ หรือแค่นิสัยไม่ดี

บางคนอาจมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่บอกว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้า และหลายครั้งที่โดนเพื่อนเหล่านี้ทำพฤติกรรมไม่น่ารักใส่ จนอาจสงสัยว่าพวกเขาเป็นโรคซึมเศร้า หรือ นิสัยไม่ดี กันแน่ แต่การจะตัดสินใครสักคนก็เป็นเรื่องที่ไม่แฟร์นัก ก่อนอื่นเราควรมาทำความเข้าใจกับโรคซึมเศร้า ดูสิว่าหากใครเป็นโรคซึมเศร้านั้นมีสาเหตุมาจากไหนบ้าง บทความจากเว็บไซต์ ooca.co เรื่อง ซึมเศร้า หรือ นิสัยไม่ดี ได้แบ่งระดับของโรคซึมเศร้าออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

 

1. ความเศร้าปกติ (Normal Sadness)

เป็นสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเราเจอกับเรื่องที่ทำร้ายจิตใจ ทำให้เกิดความผิดหวัง เสียใจ หรือเมื่อสูญเสียบางสิ่งที่รักไป โดยเป็นสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเท่านั้น

ความเศร้าปกติ

 

2. ภาวะซึมเศร้า (Depression)

เป็นภาวะอารมณ์ที่หนักกว่า ความเศร้าปกติ เพราะจะเริ่มมีอาการตีโพยตีพายเมื่อเกิดความเสียใจ ผิดหวัง และสูญเสียสิ่งที่รัก เมื่อตกอยู่ในภาวะอารมณ์นี้อยู่บ่อยครั้ง ก็จะเกิดความรู้สึกด้อยค่าและอยากตายเกิดขึ้น หากใครตกอยู่ในภาวะนี้ก็จะส่งผลกระทบถึงการใช้ชีวิต และหน้าที่การงาน

ภาวะซึมเศร้า

 

3. โรคซึมเศร้า (Depressive Disoder)

เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยตัวเอง ใครที่เป็นโรคซึมเศร้าจำเป็นต้องเข้ารับการรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพราะโรคนี้เป็นหนึ่งในโรคจิตเวช สาเหตุมาจากสารเคมีในสมองไม่สมดุล สารสื่อประสาทที่ส่งผลต่อโรคซึมเศร้า ได้แก่ ซีโรโทนิน นอร์เอพิเนฟริน และโดพามีน

โรคซึมเศร้า

 

สรุปแล้วโรคซึมเศร้าเกิดจากการทำงานผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง ใครที่เจอเรื่องผิดหวังเสียใจอาจไม่ถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้า เพราะฉะนั้นการที่เพื่อนหรือคนรู้จักเจอเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจ แล้วใช้เป็นข้ออ้างในการแสดงพฤติกรรมไม่น่ารัก ไม่ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าอย่างแน่นอน หรืออาจจะเป็นเพราะเขาหรือเธอคนนั้น “นิสัยไม่ดี” ไปเอง เพราะการแสดงพฤติกรรมใดๆ ออกมา ยังถือว่ามีสติสัมปชัญญะครบถ้วน ไม่ได้เป็นโรคจิตเวชแต่อย่างใด

toxic-people

 

สำหรับคำว่า “นิสัยไม่ดี” ในด้านจิตวิทยาอาจจะเป็นคำเดียวกับคำว่า “Toxic People” คือคนที่ใครอยู่ใกล้ๆ แล้วจะรู้สึกท้อแท้ หมดกำลังใจ เหนื่อยหน่าย เป็นต้น แล้วเพื่อนเราเป็น ซึมเศร้า หรือ นิสัยไม่ดี กันแน่? บทความนี้ไม่แนะนำให้เราตัดสินใครจากภายนอก แต่อยากให้ลองแยกแยะอาการที่เราพบเห็น ว่าเกิดจากโรคซึมเศร้า หรือเป็นเพราะนิสัยพื้นฐานของคนคนนั้นเองมากกว่า


 

 

 

อ้างอิง: blog.ooca.co