2022-01-14 14:07:32 Am

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

ผู้ที่มีความสามารถสูงมักจะมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สูง ยิ่งเราก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นในองค์กร ระดับ EQ ก็จะยิ่งมีอิทธิพลต่อเราในเชิงบวกมากขึ้น ดังนั้น การการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ ไม่ใช่แค่ทางเลือกเท่านั้น แต่มันยังเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย 

 

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

หากคุณต้องการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ แต่ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน Bestjobth ขอแนะนำให้ลองทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ 

 

  • 1. ขอคำแนะนำจากคนอื่น โดยเฉพาะคนที่สามารถแนะนำให้เราประเมินตนเอง เพื่อระบุประเด็นที่ต้องปรับปรุงในชีวิตและการทำงานได้
  • 2. สังเกตว่าคนอื่นปฏิบัติต่อเราอย่างไร ลองสังเกตว่าเราคิดและรู้สึกอย่างไรเมื่ออยู่ตามลำพัง และคนอื่นปฏิบัติต่อเราอย่างไรบ้างเมื่ออยู่ในสังคม แต่อย่าตัดสินตัวเองจากข้อมูลที่ได้รับ เราแค่รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
  • 3. ถามตัวเองว่าตอนนี้ตัวเราอยู่ที่ไหน หมายความว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ และจากทรัพยากรที่มีอยู่ เราจะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเองมากที่สุด
  • 4. ฝึกการฟังอย่างกระตือรือร้น
  • 5. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ตามหลัก SWOT การวิเคราะห์ตัวเองจากสี่ด้านนี้จะช่วยให้เรารับทราบสิ่งที่ต้องปรับปรุง และวางแผนพัฒนาตัวเองต่อไป
  • 6. สร้างเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละวัน โดยระบุและแยกย่อยเป้าหมายระยะสั้น
  • 7. เมื่อรู้ว่าตัวเองกำลังอารมณ์ร้อน ให้ออกไปเดินเล่นหรือทำกิจกรรมที่สร้างความสงบเงียบให้ตัวเอง
  • 8. ยอมรับความผิดพลาดทันที
  • 9. ค้นหากิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจผ่อนคลาย อาจเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือไม่เกี่ยวข้องกับงานก็ได้ วัตถุประสงค์เพื่อให้เราได้เรียนรู้และสนุกไปกับสิ่งใหม่

 

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์จะส่งผลต่อเราในเชิงบวก และเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องตลอดชีวิต อย่าหยุด จงมุ่งมั่นในระยะยาว อยากรู้อยากเห็น และสนุกไปกับมัน

 

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ธุรกิจด้วย SWOT

 

 

 

 

---พิเศษ!!! สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ หางาน ขอนแก่น และหางานทั่วประเทศ หรือบริษัทที่มองหาพนักงาน วันนี้ bestjoth.com พร้อมแล้วที่จะช่วยทุกคนตามหาสิ่งที่ใช่ ไม่ว่าจะหางาน สมัครงาน รับสมัครงาน เพียงไปที่เว็บไซต์ของเราและลงทะเบียน!---

 

อ้างอิง: The Seven Selves: Your Roadmap to Improving Emotional Intelligence (entrepreneur.com)